[𝐏𝐑𝐄-𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑] 𝐏𝐎𝐏 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐔𝐌𝐄 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐮𝐬-𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐎𝐒𝐂-𝟎𝟎𝟑 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫-𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥 

300,0005,300,000

𝐃𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐇𝐚̀𝐧𝐡: 𝐐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒

Mã: N/A Danh mục: , Từ khóa: